شرایط ثبت نام

برای جلسه اول آموزش همه کلاس ها باید کلاس تئوری گذرانده شود . (3 جلسه ) کلاس آواز و دف و تنبک گذراندن کلاس تئوری اختیاری می باشد. برای ثبت نام کلاس های آموزشی همه روزه میتوانید در آموزشگاه از… ادامه مطلب