جدول رشته های آموزشی آموزشگاه دلفان آتش

کلاس های آموزشی دلفان آتش شنبه یکشنبه دوشنبه سشنبه چهارشنبه پنجشنبه نوازندگی دف میلاد داول     حسین اکبری     وزن و ریتم خوانی میلاد داول           نوازندگی ویولون   سعید اعتمادی پدرام جعفرزاده  … ادامه مطلب